พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐิน

ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชิญไปทอดถวาย ณ วัดนิเวศน์ธรรมาราม (วัดวังยายหุ่น)

จังหวัดสุพรรณบุรี  วันอาทิตย์ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักจัดการทรัพย์สิน มทร.ธัญบุรี โทร. ๐๒-๕๔๙-๓๐๕๔

หรือโอนเงินเข้าบัญชี “มทร.ธัญบุรี กฐินพระราชทาน” ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา

สาขา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่บัญชี ๔๕๓-๑-๔๒๐๔๑-๒