SME CHAMPION by ดร.เกษม l วิเคราะห์กำลังซื้อกลุ่ม Sport Metrosexual ต่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจในปัจจุบัน ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี ...

SME CHAMPION l ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ร่วมจัดโปรฯสินค้า เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการ “เราชนะ” ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และปิยะพงษ์ เคนทวาย . ...

SME CHAMPION l สถานการณ์ SME ในภาคตะวันออก กับการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ คุณสุมิตร เขียวขจี (เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มภาคตะวันออก) [20 มกราคม 2564] เวลา ...

SME CHAMPION l โครงการ “เราชนะ”….ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสร้างโอกาสในการขายสินค้าอย่างไร? ติดตามข่าวสารการส่งเสริม SME กับ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร​ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัลบิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด และปิยะพงษ์ เคนทวาย . [20 มกราคม ...

#HealthyTime l แนะนำวิธีปฏิบัติให้ปลอดภัยจากฝุ่นพิษ PM 2.5 – ออฟฟิศยุคใหม่ ห่างไกลโควิด-19 – ไดอะซีแพม หากใช้เกินขนาดอันตรายถึงชีวิต . ดำเนินรายการโดย ภานุมาศ หัฐบูล . ออกอากาศ [21 มกราคม 2564] ...

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่ . ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี Teeravadee Yingmee และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย . ออกอากาศ [21 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

#มหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน lนำเสนอประกาศ Covid-19 ฉบับที่ 17 ประกาศภายในมหาวิทยาลัย – การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ 30 มกราคม 2564 โดยประกาศ สวท. – ถุงตากแห้งข้าว โดย ผศ.ดร. มโน สุวรรณคำ – ...

RMUTT Radio · มรดกไทย lการเลือกใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ #มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ลมจ๋า” มรดกภูมิปัญญาไทย ลักษณะของผ้าไทยชนิดต่างๆ มรดกวิธีไทยการเลือกใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆ และบทกลอนสอนใจ . ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน ออกอากาศ[21 มกราคม ...

08.00 กระทรวงพาณิชย์ เร่ง FTA ไทย – อังกฤษ ผลักดันการส่งออก . 09.00 ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร บุกกระทรวงพลังงาน ขอขยายเวลาอุดหนุน NGV ราคา 10.62 บ./กก. อีก 4 เดือน ...

ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความมุ่งหมายสนับสนุนให้เด็กทุกคน เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้พิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ให้ได้รับสิทธิในการเข้าระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับคนธรรมดาทั่วไป ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาพิการ) ประเภทโควตา รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ได้แก่ ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ...