เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดพิธีเปิดศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู โดยมีโดยมีนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ผศ.ดรสมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี และคณะผู้บริหารร่วมพิธี . ทั้งนี้ ดร.ภัสสร สังข์ศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุพร ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สร้างหอเกียรติประวัติราชมงคล นนทบุรี, ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆของสมาคมศิษย์เก่าและสนับสนุน ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่า ...

SME CHAMPION by ดร.เกษม l เจาะลึกการปรับโอกาสธุรกิจในช่วง COVID-19 ด้วยหลักการตลาดแบบ BLUE OCEAN . ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค ...

SME CHAMPION l เชิญชวนร่วมงาน SMART SME EXPO 2020 ระหว่าง 29 ต.ค.-1 พ.ย. 63 : ฮอลล์ 9-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี . ติดตามข่าวสารการส่งเสริม ...

08.00 ครม. เห็นชอบให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ในประเภทของเรือสำราญและกีฬา หรือเรือยอร์ช กักตัว 14 วัน . 09.00 กรมสรรพากร ร่วม 11 แบงก์ หักภาษี ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ ลดภาษีจาก3% เหลือ2% ช่วยต้นทุนผู้ประกอบการยันไม่กระทบรายได้ ...

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเดินตามรอยศาสตร์พระราชาสู่บัณฑิตผู้มีจิตบริการ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยทางคณะศิลปศาสตร์และชุมชนมีความสัมพันธ์ในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ซึ่งทางชุมชนมีความต้องการนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตะโหมด เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการให้บริการของชุมชน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีประสบการณ์เรียนรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยตรง อันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านความรู้ และทางด้านอารมณ์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายและกิจกรรมฝึกปฏิบัติ การลงแขกดำนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชากับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตบริการผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน ...

RMUT TALK I มทร.กรุงเทพ จัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ประจำปี 2563 สัมภาษณ์ ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรม มทร.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ...

RMUT TALK I คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดงาน GRADN OPENING ศูนย์คหกรรศาสตร์ช่อพวงชมพู สัมภาษณ์ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี งาน Grand Opening ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู วันที่ 29 ...

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l ความสุข . ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี Teeravadee Yingmee และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย . ออกอากาศ [23 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี ...

#FOODDELIVERY l ดื่มกาแฟก่อนอาหาร สร้างปัญหาสุขภาพ // ผลิตภัณฑ์ มะพร้าว พร้อมดื่ม-กินเนื้อ Superfood // น้ำมะพร้าว กับความเชื่อผิดๆ ที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ // กินข้าวเย็นไว กับ 5 ประโยชน์ดีๆ ต่อร่างกายที่คุณอาจไม่รู้ // ...