ชีวิตวัฒนธรรม l กิจกรรมทางศาสนาช่วงอาฬหบูชา – เข้าพรรษา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ๑๙

#ชีวิตวัฒนธรรม l – กิจกรรมทางศาสนาช่วงอาฬหบูชา – เข้าพรรษา ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด ๑๙
– การระวังสัตว้มีพิษในรองเท้าช่วงหน้าฝน
– ทำบุญตามกาล อิ่มใจ ได้บุญ
– บทร้องเล่น “ฝนตกหยิมๆ..ยายฉิมเก็บเห็ด”
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ[27 มิถุนายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895