สุขอาสา l โครงการ Mask to School ชวนร่วมบริจาคระดมทุนซื้อหน้ากากผ้าต้อนรับเปิดเทอมใหม่ใน“ชีวิตปกติวิถีใหม่”


#สุขอาสา l โครงการ Mask to School ชวนร่วมบริจาคระดมทุนซื้อหน้ากากผ้าต้อนรับเปิดเทอมใหม่ใน“ชีวิตปกติวิถีใหม่”
//รับสมัครจิตอาสาพระราชทาน
// มูลนิธิพุทธรักษา ระดมทุนซื้อหน้ากากผ้าให้น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลน
// เปิดตัว”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ”เติมฝันเด็กยากจน
// ปักชื่อฟรีแลกเสื้อเก่า แจกเด็กยากจน รับเปิดเทอม
https://mgronline.com/…/d…/9630000065282
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 3 กรกฎาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา