จิตวิทยากับครูยุ้ย l การรับมือกับเจ้านายขี้เหวี่ยง จอมวีน

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l การรับมือกับเจ้านายขี้เหวี่ยง จอมวีน
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [ 3 กรกฎาคม 2562 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895