All around the world l ทัชมาฮาล เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

All around the world l ทัชมาฮาล เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง

Topic ในช่วงที่ 2
– ทัชมาฮาล เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง หลังปิดไปร่วมนานกว่า 3 เดือน เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 -โดยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว
– ดูไบ เปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ย้ำต้องอยู่กับความจริง คาดการท่องเที่ยวจะสามารถฟื้นตัวได้ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
– นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ไฟเขียวคลับบาร์คาราโอเกะในกัมพูชา ปรับเป็นร้านอาหาร สร้างราายได้ช่วงโควิด-19

[12 กรกฎาคม 2563] ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง และปิยะพงษ์​ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 HHz