สุขอาสา l จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดย มูลนิธิกระจกเงา)

#สุขอาสา l ชวนจิตอาสาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
// โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
//จ้างวานข้า (จ้างงานคนไร้บ้านโดย มูลนิธิกระจกเงา)
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ [ 17 กรกฎาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา