กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l ศบค.เตรียมถกปลดล๊อคระยะ 6 เปิดให้แรงงานต่างด้าวกลับมาทำงานในไทย

กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง และปิยะพงษ์​ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz