HealthyTime l – โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคม่า

#HealthyTime l – โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคม่า
– ถอดองค์ความรู้ ตำรับตำรายาโบราณ
– เตือนอันตรายในช่วงฝนตกทำให้พื้นทางเดินมีน้ำขัง ลื่นได้ง่าย
.
ดำเนินรายการโดย ภานุมาศ หัฐบูล
.
ออกอากาศ [ 1 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง#Healthytime #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895MHz #โรคมะเร็งกระดูกอีวิงซาร์โคม่า #ยาโบราณ #กรมอนามัย #หน้าฝน