FOODDELIVERY l หนึ่งวันกิน ไข่ไก่ ได้มากกี่ฟอง

#FOODDELIVERY lเมนูเฮลธ์ตี้’โครงการหลวง จากดอยสู่เมืองกรุง
// หนึ่งวันกิน ไข่ไก่ ได้มากกี่ฟอง
// ผลิตภัณฑ์ หัวปลี สู่ผลิตภัณฑ์ เยลลี่ เรียกน้ำนม
// ประโยชน์ของกราโนล่าที่มีมากกว่าแค่อาหารเช้า
// เอาใจคนรัก เห็ดหอม เปิดหม้อ 2 เมนู
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[11 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#FOODDELIVERY #อาหาร #โภชนาการ #นวัตกรรมด้านอาหาร #หัวปลี #ชินไบโอติก #กราโนล่า