กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l ครม.ประกาศหยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดยาวต่อเนื่อง 4-7 กันยายน 63

กรอบข่าวเช้าวันศุกร์ l ครม.ประกาศหยุดชดเชยสงกรานต์ หยุดยาวต่อเนื่อง 4-7 กันยายน 63

[14 สิงหาคม 2563] ดำเนินรายการโดย อาทิตยา ปักกะทานัง และปิยะพงษ์​ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 HHz