TotalSoundMagazine EP21 ทำความสะอาดไมโครโฟนอย่างไรให้สะอาดพร้อมใช้งาน ง่ายๆด้วยตัวเอง


#TotalSoundMagazine EP21 ทำความสะอาดไมโครโฟนอย่างไรให้สะอาดพร้อมใช้งาน ง่ายๆด้วยตัวเอง
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [23 สิงหาคม 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound