เพลินภาษานานาสาระ l ความเป็นมาของขนม

#เพลินภาษานานาสาระ l ความเป็นมาของขนม
.
ที่มาของคำว่าขนม คำว่า “ขนม “เข้าใจว่ามาจากคำสองคำที่ผสมกันมาแล้ว คือ “ข้าวหนม” กับ “ข้าวนม” ข้าวหนมนั้นเข้าใจว่าเป็นข้าวผสมกับน้ำอ้อย น้ำตาล โดย คำว่า หนม แปลว่า หวาน อย่างข้าวหนมก็แปลว่าข้าวหวาน เรียกสั้นๆเร็วๆจึงเพี้ยนเป็นขนมไป
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 26 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ