TotalSoundMagazine EP22 มาฟังวงดนตรีที่สร้างตำนาน Folk Pop


#TotalSoundMagazine EP22 มาฟังวงดนตรีที่สร้างตำนาน Folk Pop
และยังเป็นฑูตสันติภาพทางดนตรีอีกด้วย
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [30 สิงหาคม 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound