TwoToneTalk l บำรุงสมองด้วยของในครัว


TwoToneTalk l บำรุงสมองด้วยของในครัว

.
สมองเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและเป็นศูนย์กลางทางความคิด ความจำ ของมนุษย์ สมองก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆ ของเราที่ต้องมีทรุดโทรมลงตามกสลเวลา ยิ่งถ้ามีการกระทบกระทั่ง ได้รับอุบัติเหตุ หรือได้รับสารพิษต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมถึงการมีโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง ก็อาจจะเป็นการเร่งให้สมองเกิดความเสียหายซึ่งส่งผลกระบต่อการคิด การจำของเราได้ด้วย หลายคนเลือกวิธีแก้ปัญหาสมองด้วยการหาอาหารเสริมที่มีราคาแพงมารับประทาน แต่จะดีไหมถ้าเราสามารถฟื้นฟู บำรุงสมองได้จากวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยากที่ควรซื้อมาติดไว้ในครัวเรือนเรา ในสัปดาห์นี้ทางรายการจึงอยากชวนผู้ฟังมาพูดคุยถึงอาหารที่ช่วยบำรุงสมองให้เรามีความจำที่ดีเพื่อสุขภาพที่ยืนยาว
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [1 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio