มุมมองข่าว l ญี่ปุ่นเปิดปราสาทแห่งแรก เป็นโรงแรมให้นักท่องเที่ยวนอนพัก

#มุมมองข่าว l ญี่ปุ่นเปิดปราสาทแห่งแรก เป็นโรงแรมให้นักท่องเที่ยวนอนพัก
-ออสเตรเลียประกาศพร้อมแจกวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนฟรี
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 1 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี