สุขอาสา l สุขที่ได้ให้

#สุขอาสา l สุขที่ได้ให้
// อาสาร่วมกตัญญู ทาสีโบสถ์วัดงิ้วราย
// ทหารกองพันทหารม้าที่ 7 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดชะล้างดินโคลน
// พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[4 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้