ที่นี่RMUT l AMD Thailand ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม AMD Class Room On Tour

#ที่นี่RMUT l- AMD Thailand ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรม AMD Class Room On Tour พร้อมแข่งขันเกม Rov คัดเลือกตัวแทนสู่ University League
– มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับชุมชนบ้านไม้ฝาด อำเภอสิเกา จ.ตรัง แห่ขบวนกลองยาวหมรับสารทเดือนสิบรับตายาย ส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยของชาวภาคใต้
.
ออกอากาศ[7 กันยายน 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง #ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล # AMDClassRoomOnTour #ROV #ESPORT #หมรับ #สารทเดือนสิบ