TotalSoundMagazine EP24 ฟังเรื่องราวสาระความรู้ในหัวข้อฟังเพลงให้เพราะต้องเตรียมตัวอย่างไรกัน


#TotalSoundMagazine EP24 ฟังเรื่องราวสาระความรู้ในหัวข้อฟังเพลงให้เพราะต้องเตรียมตัวอย่างไรกัน
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [13 กันยายน 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound