Kids_คิด | เกมส์ส่งผลเสียต่อหนูจริงไหม?

#Kids_คิด | เกมส์ส่งผลเสียต่อหนูจริงไหม?
.
ร่วมฟังการวิเคราะห์พฤติกรรมติดเกมส์ในมุมมองของเด็กๆ รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการติดเกมส์
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [13 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio