Comtoday l วิธีการเก็บดาต้า

#Comtoday l วิธีการเก็บดาต้า
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ[14 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์