ที่นี่RMUT l-มทร.กรุงเทพ จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว

#ที่นี่RMUT l- นายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ยืนยันไม่ผลัก น.ศ.ที่ไม่จ่ายค่าเทอมพ้นสภาพ ห่วงได้รับผลกระทบจากโควิด-19
– มทร.อีสานโพล เผยประชาชนมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าจากพิษโควิด-19 หวังรัฐบาลปรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชัด
– มทร.กรุงเทพ จัดโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมะพร้าว พัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ยกระดับสินค้า OTOP
.
ออกอากาศ[21 กันยายน 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #งานวิจัย #เปิดเทอม #การศึกษา #นักศึกษา #อีสานโพล #เศรษฐกิจไทย #มะพร้าว #OTOP