มรดกไทย l สมุนไพรที่แก้อาการเป็นลมหน้ามืด วิงเวียน

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “สายลมที่หวังดี”
มรดกวิถีไทย การบวชอยู่บ้านเป็นสายลมแห่งความสงบร่มเย็นที่ยั่งยืน
มรดกภูมิปัญญาไทย สมุนไพรที่แก้อาการเป็นลมหน้ามืด วิงเวียน
มรดกทางภาษา หลักการใช้คำบอกอาการป่วย เช่น ปวดร้าว กับ ระบม และ ซ้น-เคล็ด
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[24 กันยายน 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895