เป็นเรื่องเป็นราว l เภสัชฯ ม.ศิลปากร ดึงจุดเด่นสมาร์ทโฟน สร้างต้นแบบ “วิเคราะห์ยา”

#เป็นเรื่องเป็นราว l – เภสัชฯ ม.ศิลปากร ดึงจุดเด่นสมาร์ทโฟน สร้างต้นแบบ “วิเคราะห์ยา”
– จิสด้า ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
– ถอดบทเรียน “เยอรมนี” ทำไม “ขโมยขยะ” ถึงมีความผิดอาญา?
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [23 กันยายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #วิจัย #เภสัช #จิสด้า #สิ่งแวดล้อม #เยอรมนี #ขยะ #อาญา