TwoToneTalk l สู้ไม่สู้


TwoToneTalk l สู้ไม่สู้
สมรรถภาพทางเพศ เมื่อนึกถึงคำนี้ก็มักจะนึกถึงเพศชายที่ดูจะเป็นของคู่กัน และเป็นหัวข้อหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่เสมอสำหรบผู้ชาย ปัญหาสมรรถภาพทางเพศอาจจะเกิดขึ้นกับชายในช่วงอายุใดก็ได้ ดังนั้น ใครบอกว่ากินไอ้นั่นดี กินไอ้นี่แล้วปึ๋งปั๋ง บรรดาผู้ชายหนุ่มน้อย หนุ่มใหญ่ ก็ล้วนแต่จะขวนขวายหามากินดื่มเพื่อทดลอง บำรุง เพราะกลัวว่าตัวจะหย่อนสมรรถภาพทางเพศลงในสักวัน Twotonetalk ในสัปดาห์นี้จึงอยากชวนผู้ฟังมาพูดคุยในประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศ ถึงสาเหตุของปัญหา อาการ และวิธีการแก้ไข รวมไปถึงการป้องกัน เพื่อเตรียมพร้อมให้สุขภาพแข็งแรงสู้ซ่าตลอดไป
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [6 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio