เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer

#เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer
นักออกแบบท่าเต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE
.
มาทำความรู้จักกับ ครูอาร์ต อัศกร ศิริสุจริตธรรม นักออกแบบท่าเต้น หรือ choreographer กับเส้นทางการได้มาเป็นครูสอนเต้น
.
ออกอากาศ[4 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895