มุมมองข่าว l Google กับการทำงานแบบไฮบริด

#มุมมองข่าว l Google กับการทำงานแบบไฮบริด
-บึงกาฬ ฮับเศรษฐกิจแห่งใหม่
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 6 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี