FaceTheFact lรายการสนุกๆ ทาง You Tube ที่สร้างโดยแม่กับลูก


#FaceTheFact l สัปดาห์นี้ แนะนำ คลิปรายการสนุกๆ ทาง You Tube ที่สร้างโดยแม่กับลูก รายการแรกคือ Mom & Me Story คู่ระหว่างคุณแม่ดารานักแสดง ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ.อยุธยา กับลูกสาว พิมพ์อัปปสร เทียมเศวต นำเสนอประสบการณ์ชีวิตของแม่ในทุกๆเรื่อง ทั้งการทำงาน และเรื่องส่วนตัว และอีกรายการคือ เกษียณสำราญ เป็นคู่ลูกชายนักร้องอารมณ์ดี ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์ กับคุณแม่วานิสา พานิชวิทย์ นำเสนอเรื่องราวสนุกสนานที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย รายการทั้งสองนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมผู้สูงวัยกำลังเริ่มต้น และรายการเหล่านี้จะทำให้ผู้ดูทุกๆวัยเข้าใจเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัยและเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะเริ่มต้น
.
ดำเนินรายการโดย ผศ.สุภาพร แพรวพนิต และ ดร.ภัสสร สังข์ศรี
.
ออกอากาศ[ 12 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #Facethefact #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #ผู้สูงวัย #ผู้สูงอายุ #รู้ต่างวัย