Kidsคิด | สุภาษิต รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี?

#Kidsคิด | สุภาษิต รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี?
เด็กๆคิดอย่างไรกับสุภาษิต รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี? พบกับการลงภาคสนามของพิธีกรร่วมวัยใส ถึงประเด็นนี้ไปพร้อมกัน
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [11 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadi