มุมมองข่าว l กวางผา..ต้นแม่ปิง

#มุมมองข่าว l กวางผา..ต้นแม่ปิง
-บริษัทผลิตยาของจีนประกาศกระจายวัคซีนโควิด-19 ไปทั่วโลกต้นปีหน้า
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 13 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี