มรดกไทย l เสน่ห์ของผ้าไทยที่ลงตัวและลงเอยได้อย่างงดงาม

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “ลงเอย”
มรดกวิถีไทย ลงเอยกับความสงบของจิตใจที่สถานปฏิบัติธรรมมากมายในกรุงเทพฯ
มรดกภูมิปัญญาไทย เสน่ห์ของผ้าไทยที่ลงตัวและลงเอยได้อย่างงดงาม
มรดกทางภาษา คำศัพท์วัยรุ่น ที่วัยเรา “ไม่รู้…ไม่ได้”
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[15 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895