Kidsคิด | ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง หนูจะเป็นเด็กมีปัญหาหรือไม่

#Kidsคิด | ถ้าพ่อแม่หย่าร้าง หนูจะเป็นเด็กมีปัญหาหรือไม่
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [18 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio