TotalSoundMagazine EP29 Boom box นววัตกรรมที่เปลี่ยนวิถีสังคมของวัยรุ่นยุค80


#TotalSoundMagazine EP29 Boom box นววัตกรรมที่เปลี่ยนวิถีสังคมของวัยรุ่นยุค80
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [18 ตุลาคม 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound