ที่นี่RMUT l- บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ชวนร่วมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One

#ที่นี่RMUT l- บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ชวนร่วมโครงการอบรมการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรม SAP Business One
– มทร.ล้านนา ร่วมกับ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020
– มทร.พระนคร เสนอบอร์ดเมดิคัลฮับ เปิด 9 เส้นทางท่องเที่ยว’กัญชา’เชิงสุขภาพ ต้นปี 2564 คาดทำรายได้ 90 ล้านบาท
.
ออกอากาศ[19 ตุลาคม 2563 ] ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก
ติดตามรับฟังได้ทาง#ที่นี่RMUT #ราชมงคล #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #9ราชมงคล #งานวิจัย #SAP #ERP #อบรม #บัญชี #นิทรรศการ # Koyoriproject2020 #กัญชา #ท่องเที่ยว #สุขภาพ