ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู จำนวน ๑ งาน