ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ชนิดเลเซอร์สี ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น CLP-๖๘๐ND จำนวน ๑ เครื่อง