เที่ยวทอดน่องท่องกรุงเทพ I EP.1 ตะลุยกิน เที่ยว ย่านวงเวียน 22

กิจกรรมพิเศษของรายการเรื่องเก่าที่เรารัก ในภารกิจเที่ยวทอดน่องท่องกรุงเทพ กับพี่ตุ้ย ชวลิต อรุณทัต และแขกรับเชิญ คุณจุ้ นาขวัญ รายนานนท์ พร้อมด้วยผู้โชคดีจากรายการเราเก่าที่เรารัก ทาง FM 89.5 MHz

Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/vAe9ayjyyZk