สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดสิงห์สุทธาวาส จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
.
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว