TwoToneTalk l ทำไมช่วงเวลาดีดีจึงหาได้ยาก


Tristan Harris อดีตนักออกแบบในตำแหน่ง Design Ethicist ที่ Google ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งองคืกรไม่แสวงหากำไรที่ the Center for Humane Technology ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่การตระหนักรู้และผลกระทบหรือแง่มุมของเทคโนโลยี Tristan ออกมาแนะนำการหาช่วงเวลาดีดีให้กับชีวิตของมนุษย์ โดยยกตัวอย่างการทำงานเว็บไซต์ Couchsurfing ที่วัดความสำเร็จของการจับคู่หาเจ้าของบ้านกับแขกที่จะเข้ามาพักที่บ้าน ด้วยการนำจำนวนชั่วโมงที่ทั้งสองฝ่ายสร้างความสัมพันธ์อันดี แล้วหักออกด้วยจำนวนชั่วโมงที่บุคคลใช้ไปกับการท่องเว็บไซต์หรือใช้งานสมาร์ทโฟน ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็นช่วงเวลาดีดี (Net Good Times) ที่เกิดขึ้น และหากการวัดความสำเร็จเป็นแบบนี้ทั้งโลก ผลจะเป็นอย่างไร หรือจริง ๆ แล้วมนุษย์เราก็สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดช่วงเวลาดีดีได้เช่นกัน
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [27 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio