เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 4

#เรื่องเก่าที่เรารัก l ครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer ตอน 4
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และครูอาร์ท – อัศกร ศิริสุจริตธรรม Dance Trainer
นักออกแบบท่าเต้น โครงการ TO BE NUMBER ONE
.
การทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกิจกรรมที่เปิดเวทีให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถและศักยภาพที่หลากหลาย และเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ในปัจจุบันกระแสความนิยมของเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร ดนตรี นักร้อง แฟชั่น จนทำให้มีโรงเรียนสอนเต้นและร้องเพลงมาเปิดสอนในประเทศไทยจำนวนมาก
.
ออกอากาศ[25 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895