มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานวิชาชีพช่างเสริมสวยมือโปร

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการประกอบอาชีพ เรื่องมาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพด้านต่างๆโดยมีการกำหนดแบบประเมินมาตรฐานอาชีพกว่า 800 สาขาอาชีพ ล่าสุด ได้จัดทำโครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 ซึ่งเป็น 1 ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับธุรกิจเสริมสวย ที่ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพเป็นจำนวนมาก เพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ที่อยู่ในธุรกิจเสริมสวยอย่างครบวงจร จึงอยากเชิญชวนผู้ที่อยู่ในอาชีพเข้าสู่การประเมินกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มาเรียนรู้เพิ่มเติม ยกระดับพัฒนาตนเองกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
.
ด้าน รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการจัดทำมาตรฐานระยะที่ 1 ในด้านการทำผม ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับธุรกิจเสริมสวย จึงได้จัดทำมาตรฐานสาขาอาชีพต่างๆเพิ่มเติม ทั้งทำผม แต่งหน้า ทำเล็บ สักคิ้วต่อขนตา นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหลักสูตรการบริหารธุรกิจเสริมสวยอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยพัฒนาธุรกิจบริการของไทยให้มีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจเสริมสวยมีอัตราการเติบโตสูง อาชีพช่างเสริมสวยจึงเป็นอาชีพที่ควรมีการพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมธุรกิจเสริมสวยให้เติบโตต่อไป
.
พรทิพย์ อุ่นชาวนา สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี รายงาน