คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “คหกรรมศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟ”

นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “คหกรรมศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพเชฟ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานในสายอาชีพเชฟ การสร้างสรรค์อาหารไทยที่หลากหลาย ธุรกิจร้านอาหาร พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจในอาชีพเชฟ โดยมีนางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเชฟปอนด์ คุณสหดล ตันตราพิมพ์ อดีตสจ๊วตหนุ่ม เจ้าของร้านข้าวแกงกะหรี่ ผู้เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ ซีซัน 3 บรรยายในหัวข้อ “ชายผู้ถอดปีก สู่ MasterChef Thailand” เชฟชานนท์ คุณชานนท์ เรืองศรี เชฟผู้มีความถนัดชำนาญด้านอาหารไทย ผู้เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟ ไทยแลนด์ ซีซัน 3 บรรยายในหัวข้อ “Chef is now, Thai is on.”และ เชฟอาร์ คุณธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟทีมชาติไทย อาจารย์สอนเชฟระดับประเทศ ผู้เข้าแข่งขัน The Next Iron Chef มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
.
นันทนา สีมา วิทยุราชมงคลพระนคร รายงาน