มรดกไทย l โรงแรมแห่งแรกในสยาม

#มรดกไทย l ช่วงมรดกเพลงไทย นำเสนอเพลง “เกลียดห้องเบอร์ห้า”
มรดกวิถีไทย โรงแรมแห่งแรกในสยาม
มรดกภูมิปัญญาไทย ประวัติเลขประหยัดไฟเบอร์ห้าในประเทศไทย
มรดกทางภาษา ความหมายของตัวเลขในสังคมไทยและประเทศใกล้เคียง
.
ดำเนินรายการโดย อ.สมพงษ์ บุญหนุน
ออกอากาศ[29 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #มรดกไทย #FM895