มุมมองข่าว l เทรนด์เที่ยวสูงวัยมาแรง! เช็คลิสต์ 5 ที่เที่ยวเอาใจวัย ‘เกษียณ’

#มุมมองข่าว l เทรนด์เที่ยวสูงวัยมาแรง! เช็คลิสต์ 5 ที่เที่ยวเอาใจวัย ‘เกษียณ’
-Robotic Plant Buggy หุ่นยนต์ AI ทำการเกษตรแบบยั่งยืน
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 27 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี