เพลินภาษานานาสาระ l ชากับวิถีชีวิตของชาวจีน

#เพลินภาษานานาสาระ l ชากับวิถีชีวิตของชาวจีน อาจเรียกได้ว่าชาเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนจีนเลยก็ว่าได้ สำหรับวิถีชีวิตของชาวจีนแต่ละท้องถิ่นนั้น ก็จะมีความผูกพันกับชาที่ลึกซึ้งแตกต่างกันไป / มารยาทการดื่มชา และพิธีออกสวนดอกไม้ / คำสอนของจีนแต้จิ๋ว
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 28 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ