เป็นเรื่องเป็นราว l ‘มหิดล’ ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม-ด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

#เป็นเรื่องเป็นราว l – ‘มหิดล’ ได้ที่ 1 ของไทยในภาพรวม-ด้านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,500 แห่ง
– รู้จัก “Foodchoice” แอพพลิเคชั่นช่วยเลือกซื้อขนม-เครื่องดื่ม ลดปัญหาสุขภาพเด็กไทย
– จีนตั้งเป้า “ลดปริมาณคาร์บอนสุทธิให้เท่ากับ 0” ภายในปี 2603
.
ดำเนินรายการโดย วัชรินทร์ คันทะชา @เล่าเป็นเรื่อง
.
ออกอากาศ [ 28 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง#เป็นเรื่องเป็นราว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #จัดอันดับมหาวิทยาลัย #Foodchoice #สุขภาพ #เด็กไทย #โรคอ้วน #จีน #คาร์บอน