มทร.กรุงเทพ จัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ประจำปี 2563

RMUT TALK I มทร.กรุงเทพ จัดงานลอยกระทงวิถีใหม่ ผสานนวัตกรรมและประเพณี ประจำปี 2563

สัมภาษณ์ ผศ.ฑิตฐิตา นาคเกษม
ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรม มทร.กรุงเทพ

ขอเชิญร่วมการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ราชมงคลกรุงเทพ ประจำปี 2563 ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีลอยกระทง ในระหว่างวันที่ 27-31 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2287 9600 ต่อ 7262 และ 09 9883 5158

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/RLFW5HFX3fI