สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ประชุมหารือร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เรื่องแนวทางความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุทางอากาศ ผ่านรายการ “สุข สูงวัย..สุขใจ ใช่เลย”


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ร่วมประชุมกับ ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. และ ดร.สิริภัทร ชมัฒพงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เรื่อง แนวทาง ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.ก. ทุกวันศุกร์ เวลา 16.05-16.55 น.