SME CHAMPION l สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ สสว. เปิดตัว “SME FESTIVAL” สร้างพื้นที่กระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการคนตัวเล็ก

SME CHAMPION l สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จับมือ สสว. เปิดตัว “SME FESTIVAL” สร้างพื้นที่กระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการคนตัวเล็ก

ในช่วง SME TALK วันนี้คุยกับ คุณรักติ ญวณกระโทก (ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะหัวหน้าผู้รับชอบโครงการฯ)

[11 พฤศจิกายน 2563] ติดตามข่าวสารการสัมภาษณ์จากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี เวลา 14.20-14.30 น. ทุกวันพุธ

ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย