จิตวิทยากับครูยุ้ย l สุขภาพจิตดีๆ สร้างได้

#จิตวิทยากับครูยุ้ย l สุขภาพจิตดีๆ สร้างได้
.
ดำเนินรายการโดย ธีรวดี ยิ่งมี
Teeravadee Yingmee
และ ผศ.ณัฏฐพงศ์ ชูทัย
.
ออกอากาศ [20 พฤศจิกายน 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #จิตวิทยากับครูยุ้ย #FM895